Skip to content

Kategorija: Radni odnos

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

U skladu sa članom 197. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini…...
Read More

Državni praznici Republike Srbije

Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje - Dan državnosti Srbije. Sretenje - Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara (subota i nedelja). Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.…...
Read More

Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2020. do 31. januara 2021. godine. Izuzimanja iz dohotka za oporezivanje Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu: R. br. OPIS Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi 1) Usklađeni…...
Read More