Skip to content

Kategorija: Racunovodstvo

Ko je u obavezi da evidentira promet preko fiskalne kase?

Fiskalna kasa je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge fizičkim licima. Vrednost prodatih dobara odnosno pruženih usluga naziva se promet, pa “kucanje” prodaje na kasi nazivamo evidentiranjem prometa preko fiskalne kase. Preko fiskalne kase beleži se podatak o svakom pojedinačnom…...
Read More

Izveštaj za statističke potrebe za 2019. godinu-rok 02. mart 2020. godine

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2019. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018, u daljem tekstu: stari Zakon). Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2019. godinu:  Vrsta finansijskog izveštaja Rok za dostavljanje Izveštaj…...
Read More

Zahtev za preknjižavanje

U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ br. 80/02….30/18) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza…...
Read More