Skip to content

Kategorija: Porezi

Porez na imovinu za 2020. godinu

Donet je novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 93/2019 i koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a u skladu sa kojim, između ostalog, poreski obveznici koji vode poslovne knjige…...
Read More

Porez na zakup

Privredni subjekti koji ne poseduju sopstveni prostor u kome bi obavljali svoju delatnost mogu da zakupe poslovni prostor od fizičkih ili pravnih lica. Prilikom izdavanja prostora zaključuje se Ugovor o zakupu i jedan od jako bitnih elemenata tog Ugovora je iznos zakupnine na koji treba…...
Read More

Test samostalnosti preduzetnika

Ideja Zakonodavca da uvede test je da se na bazi određenih kriterijuma utvrdi da li osoba kod nalogodavca radi kao preduzetnik ili obavlja poslove koje bi u redovnom toku obavljalo zaposleno lice. Suština je da svi naručioci posla (nalogodavci) koji su registrovani kao doo ili…...
Read More

Odgovori Poreske uprave na pitanja u vezi sa pausalnim oporezivanjem

Unapređenje sistema paušalnog oporezivanja od 01.01.2020. godine Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 86/19), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 86/19) i Uredbe o bližim…...
Read More

Poreski tretman davanja poklona povodom dolazećih praznika

Pokloni povodom Nove godine i Božića imaju različit poreski aspekt u zavisnosti od toga da li se radi o poklonima za decu zaposlenih, za zaposlene ili za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca koji daje poklon. Poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15…...
Read More