Skip to content

Kategorija: ZAKONSKE OBLASTI

Izveštaj za statističke potrebe za 2019. godinu-rok 02. mart 2020. godine

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2019. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018, u daljem tekstu: stari Zakon). Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2019. godinu:  Vrsta finansijskog izveštaja Rok za dostavljanje Izveštaj…...
Read More

Zahtev za preknjižavanje

U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“ br. 80/02….30/18) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza…...
Read More

Porez na zakup

Privredni subjekti koji ne poseduju sopstveni prostor u kome bi obavljali svoju delatnost mogu da zakupe poslovni prostor od fizičkih ili pravnih lica. Prilikom izdavanja prostora zaključuje se Ugovor o zakupu i jedan od jako bitnih elemenata tog Ugovora je iznos zakupnine na koji treba…...
Read More

Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zapošljavanja od 1. januara 2020. godine

Poreska olakšica i oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem počev od 1. januara 2020. godine propisane su odredbama: - člana 21ž Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001,…...
Read More