Skip to content

Kategorija: Građevinarstvo

Kontrolna lista inspekcijskog nadzora na gradilištu

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste inspekcije rada, koje inspekcija rada primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.   KONTROLNA LISTA INSPEKCIJSKI NADZOR – GRADILIŠTE...
Read More