Skip to content

Категорија: Delatnosti

Sva roba od 31. januara 2020. godine pored deklaracije mora biti označena i mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom….)

  Trgovcima na malo ne preporučujemo da posle 31. januara 2020. godine prodaju robu koja nije označena u skladu sa Zakonom o trgovini. Roba mora biti označena deklaracijom i mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom….). Odredbama člana 34. stav 1. Zakona o trgovini („Službeni…...
Read More

Posebni uslovi za obavljanje trgovine na malo

Novim Zakonom o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 52/2019 - u daljem tekstu: Zakon) posebno je uređena oblast Posebni uslovi za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima. U posebne uslove za obavljanje trgovine na malo i pružanje usluga potrošačima ubrajaju se: - podaci…...
Read More

Kontrolne liste u inspekcijskom nadzoru u turizmu

Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge smeštaja - Kontrola TA organizatora turističkog putovanja - Kontrola TA posrednika u prodaji turističkog putovanja - Kontrola turističkih putovanja za sopstvene potrebe - Kontrola usluge iznajmljivanja vozila - Kontrola usluga turističkih…...
Read More