Skip to content

Kategorija: ZAKONSKE OBLASTI

Zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica

U "Službenom glasniku RS", broj 60/2020 objavljena je Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (u daljem tekstu: Uredba) koja je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine. Uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž…...
Read More

Davanje poklona povodom 8. marta – Dana žena

Odredbom člana 120. tačka 4) Zakona o radu propisano je da poslodavac može svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja, što znači da poslodavac može da donese odgovarajući akt (odluka) o davanju poklona zaposlenim ženama povodom 8. marta,…...
Read More

Porez na imovinu za 2020. godinu

Donet je novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 93/2019 i koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, a u skladu sa kojim, između ostalog, poreski obveznici koji vode poslovne knjige…...
Read More

Ko je u obavezi da evidentira promet preko fiskalne kase?

Fiskalna kasa je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge fizičkim licima. Vrednost prodatih dobara odnosno pruženih usluga naziva se promet, pa “kucanje” prodaje na kasi nazivamo evidentiranjem prometa preko fiskalne kase. Preko fiskalne kase beleži se podatak o svakom pojedinačnom…...
Read More