Skip to content

Kategorija: Preduzetnik

Test samostalnosti preduzetnika

Ideja Zakonodavca da uvede test je da se na bazi određenih kriterijuma utvrdi da li osoba kod nalogodavca radi kao preduzetnik ili obavlja poslove koje bi u redovnom toku obavljalo zaposleno lice. Suština je da svi naručioci posla (nalogodavci) koji su registrovani kao doo ili…...
Read More

Odgovori Poreske uprave na pitanja u vezi sa pausalnim oporezivanjem

Unapređenje sistema paušalnog oporezivanja od 01.01.2020. godine Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 86/19), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 86/19) i Uredbe o bližim…...
Read More

Lična zarada preduzetnika

Odredbom člana 33a stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (odluka US), 93/2012, 114/2012 (odluka US), 47/2013, 48/2013 (ispr.), 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017…...
Read More