Skip to content

Zapošljavanje kvalifikovanog novozaposlenog lica

U „Službenom glasniku RS“, broj 60/2020 objavljena je Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (u daljem tekstu: Uredba) koja je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine.

Uredbom se utvrđuje pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Prema odredbama člana 21ž stav 3. Zakona i člana 45đ stav 3. Zakona o doprinosima kvalifikovanim novozaposlenim licem smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca ili kod drugog poslodavca.

U skladu sa članom 2. Uredbe, rok za sticanje statusa kvalifikovanaog novozaposlenog lica koji je propisan 30. april 2020. godine, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Dakle, lica koja se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licem za sticanje prava na poresku olakšicu zasnivanjem radnog odnosa do 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja, su lica koja su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine:

imala status nezaposlenih lica;

koja su bila osnivači, odnosno članovi privrednog društva koji nisu bili u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivači;

koja su bila angažovana po osnovu ugovora o delu, ugovora o međusobnim pravima i obavezama direktora, ugovora o autorskom delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.;

imala status preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika.

Pravo na sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica nemaju lica koja su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine imala status:

– zaposlenih lica;

– osnivača, odnosno člana privrednog društva zaposlenog u svom društvu;

– korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije.

Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade, na sledeći način:

1. 70% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;

2. 65% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;

3. 60% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodvca, na sledeći način:

1. 100% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;

2. 95% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;

3. 85% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Detaljnije o poreskim olakšicama i oslobođenju od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem počev od 1. januara 2020. godine mozete da pročitate ovde….

%d bloggers like this: