Skip to content

Računovodstvena kancelarija je nastavila sa redovnim radom

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da je kancelarija nastavila sa redovnim radom od 11. maja 2020. godine.

RADNO VREME sa strankama:

PONEDELJAK  10:00 – 14:00

UTORAK 09:00 –14:00

SREDA 09:00 – 14:00

ČETVRTAK 10:00 – 14:00

PETAK 09:00 – 14:00

Molimo Vas da pre dolaska u kancelariju, najavite Vaš dolazak zbog zabrane okupljanja i da poštujete preporuke koje je objavila Vlada RS vezane za higijenske  mere prilikom rada sa papirnim dokumentima.

Kako bi se umanjio rizik od  infekcije i širenja zaraze, potrebno je primenjivati sledeće opšte preventivne mere i preporuke na nivou dolaska u računovodstvenu kancelariju:

Higijenske  mere prilikom rada sa papirnim dokumentima

Obaveza od strane eksternih lica pri ulasku u naše poslovne prostorije:

✓Pre ulaska u poslovni prostor, obavezna je dezinfekcija obuće;

✓Pri ulasku u poslovni prostor, obavezna je dezinfekcija ruku;

✓Eksterna lica (posetioci, klijenti i sl.), dok se nalaze u poslovnom prostoru, moraju sve vreme da nose zaštitnu opremu (masku i rukavice);

✓Svesti na minimum sve aktivnosti eksternih korisnika usluga odnosno boravak i dolazak eksternih lica u poslovni prostor bez preke potrebe;

✓Ukoliko je potrebno da stranka dođe u poslovni prostor to obavljati

tako da se uvek održava minimalna distanca između lica od 2,0 m, ne koristiti iste olovke;

✓  U toku rada sa papirnom dokumentacijom obavezna je upotreba zaštitnih rukavica i  zaštitne maske;

✓ Za prijem/otpremu dokumentaije biće postavljen poseban pult;

✓ Prijem dokumentacije vršiti tako da lice koje donosi dokumentaciju istu odloži na radni sto/pult, nakon toga preuzeti dokumentaciju vodeći računa da se uvek održava minimalna distanca između 2 lica od 2,0 m;

✓Voditi računa da eksterna lica ne ulaze bez potrebe u poslovni prostor, a ako je to potrebno, dozvoliti ulazak samo do pulta postavljenog za prijem/otpremu dokumentaije ;

✓ Kod potpisiavanja dokumenata (otpremnice, prijemnice i sl.) zahtevati od lica kojem je potrebno potpisati određeni dokument da održava distancu od najmanje 2,0 m ;

✓ Voditi računa da za stolom/pultom bude uvek najviše jedna osoba u isto vreme;

✓ Potpisivanje, kao i držanje dokumenta se vrši uz korišćenje zaštitnih rukavica i zaštitne maske;

✓ Zaposleni i posetioci ne smeju koristiti istu olovku za potpisivanje dokumenata;

✓ Otvaranje pristiglih pakovanja/koverti vršiti za stolom namenjenom za manipulaciju dokumentacijom;

✓ Koverat/ambalažu ukoliko nije potrebna, baciti u kantu sa ostalim otpadom;

✓ Pristiglu dokumentaciju odlagati na odgovarajuća mesta gde nije moguć pristup svim licima, tako da se obezbedi da ta dokumentacija “odstoji” bez diranja što duži period moguće kako bi se potencijalne čestice virusa eliminisale;

✓ Papirna dokumenta odlagati u plastične folije, vodeći računa da se spoljni deo folije ne kontaminira, kao ni registratori za odlaganje;

✓ Registratore i folije po potrebi dezinfikovati dezinfekcionim sredstvima.

%d bloggers like this: