Skip to content

Izveštaj za statističke potrebe za 2019. godinu-rok 02. mart 2020. godine

Izveštaji za statističke potrebe i finansijski izveštaji za 2019. godinu dostavljaju se u rokovima propisanim čl. 33. i 35. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018, u daljem tekstu: stari Zakon).

Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2019. godinu

Vrsta finansijskog izveštaja Rok za dostavljanje
Izveštaj za statističke potrebe 02. mart 2020. (poslednji dan roka – 29.02.2020. godine pada u neradni dan)
Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj (sa propisanom dokumentacijom)  02. mart 2020. (poslednji dan roka – 29.02.2020. godine pada u neradni dan)
Izjava o neaktivnosti 02. mart 2020. (poslednji dan roka – 29.02.2020. godine pada u neradni dan)
Redovni godišnji finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona  30. jun 2020.
Redovni godišnji finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske6 meseci od dana sastavljanja izveštaja
Konsolidovani finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona 31. jul 2020.
Vanredni finansijski izveštaji  60 dana od dana sastavljanja

*U slučaju kada rokovi padaju u neradne dane, isti se pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 91. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje).

Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske (uz odgovarajuću saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti), dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, tj. sastavljene na dan 31. decembra 2019. godine.
 
Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj mogu dostaviti obveznici koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, što znači da pravna lica koja imaju godinu različitu od kalendarske ne mogu koristiti ovu mogućnost.

%d bloggers like this: