Skip to content

Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zapošljavanja od 1. januara 2020. godine

Poreska olakšica i oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem počev od 1. januara 2020. godine propisane su odredbama:

– člana 21ž Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (odluka US), 93/2012, 114/2012 (odluka US), 47/2013, 48/2013 (ispr.), 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 , 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon);

– člana 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguaranje (“Službeni glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon o doprinosima).

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim licem, oslobađa se:

– obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza na zarade i

– obaveze plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Poresko oslobođenje ostvaruje poslodavac:

– ako zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. decembar 2019. godine;

– koji započne obavljanje delatnosti posle 31. decembra 2019. godine.

Olakšice se primenjuju u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2022. godine.

U skladu sa članom 21ž Zakona i članom 45đ Zakona o doprinosima, status kvalifikovanog novozaposlenog lica stiče se u dva vremenska perioda.

Naime, u zavisnosti od perioda zaključenja ugovora o radu, odnosno zasnivanja radnog odnosa, određuju se uslovi za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica. To su periodi:

od 1. januara do 30. aprila 2020. godine;

od 1. maja do 31. decembra 2020. godine.

Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine

Lica koja se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licem za sticanje prava na poresku olakšicu zasnivanjem radnog odnosa u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine su lica koja su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine:

imala status nezaposlenih lica,

koja su bila osnivači, odnosno članovi privrednog društva koji nisu bili u radnom odnosu u svom društvu,

koja su bila angažovana po osnovu ugovora o delu, ugovora o međusobnim pravima i obavezama direktora, ugovora o autorskom delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.,

imala status preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika.

Pravo na sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica nemaju lica koja su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine imala status:

– zaposlenih lica,

– osnivača, odnosno člana privrednog društva zaposlenog u svom društvu,

– korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije.

Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica u periodu od 1. maja do 31. decembra 2020. godine

Lica koja se smatraju kvalifikovanim novozaposlenim licem za sticanje prava na poresku olakšicu zanivanjem radnog odnosa u preriodu od 1. maja do 31. decembra 2020. godine su lica koja su u periodu od 1. januara do 30. aprila 2020. godine:

imala status nezaposlenih lica,

koja su bila osnivači, odnosno članovi privrednog društva koji nisu bili u radnom odnosu u svom društvu,

koja su bila angažovana po osnovu ugovora o delu, ugovora o međusobnim pravima i obavezama direktora, ugovora o autorskom delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i sl.

Pravo na sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica nemaju lica koja su u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine imala status:

– zaposlenih lica,

– osnivača, odnosno člana privrednog društva zaposlenog u svom društvu,

– korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije,

– imala status preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika.

Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade, na sledeći način:

1. 70% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;

2. 65% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;

3. 60% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodvca, na sledeći način:

1. 100% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;

2. 95% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;

3. 85% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Gubitak prava na olakšice

Ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa za kvalifikovano novozaposleno lice poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje i oslobođenje od plaćanja doprinosa za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine uvećan za broj kvalifikovanih novozaposlenih lica, pri čemu, u slučaju kada je oslobođenje ostvareno za više kvalifikovanih novozaposlenih lica, prvo gubi oslobođenje za ono kvalifikovano novozaposleno lice sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Takođe, prema članu 21ž stav 8. Zakona i 45đ Zakona o doprinosima propisano je da poslodavac – novoosnovano pravno lice, ako u toku korišćenja poreskog oslobođenja za kvalifikovano novozaposleno lice smanji broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti, gubi pravo da koristi poresko oslobođenje i oslobođenje od plaćanja doprinosa za onaj broj kvalifikovanih novozaposlenih lica za koliko je smanjen broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar godine u kojoj je započeo obavljanje delatnosti.

%d bloggers like this: