Skip to content

Poreski tretman davanja poklona povodom dolazećih praznika

Pokloni povodom Nove godine i Božića imaju različit poreski aspekt u zavisnosti od toga da li se radi o poklonima za decu zaposlenih, za zaposlene ili za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca koji daje poklon.

Poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Novu godinu i Božić u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

U slučaju kada su kod istog poslodavca zaposlena oba roditelja, deci zaposlenih potrebno je obezbediti dva poklona.

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenih po osnovu poklona deci zaposlenih starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9.784,00 dinara na godišnjem nivou po jednom detetu. Navedeni neoporezivi iznos primenjuje se od 1. febraura 2019. godine do 31. januara 2020. godine.

Isplata poklona za Novu godinu i Božić može se vršiti u gotovom novcu. Ukoliko se isplata vrši deci zaposlenih starosti do 15 godina do neoporezivog iznosa od 9.784,00 dinara (ukupno na godišnjem nivou po jednom detetu), ne plaćaju se ni porez na zarade, ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Međutim, ukoliko poslodavac odluči da poklone daje odvojeno za Novu godinu i Božić, ima pravo samo jednom da iskoristi neoporezivi iznos. Ukoliko pokloni u zbiru iznose preko neoporezivog iznosa, iznos preko neoporezivog iznosa se oporezuje kao zarada zaposlenih.

Takođe, u slučaju isplate poklona za Novu godinu i Božić deci zaposlenih starosti preko 15 godina, celokupni iznos isplate ima poreski tretman zarade na koju se plaćaju porez i doprinosi.

Poslodavac, osim isplate u gotovom novcu, može ovo davanje izvršiti i u robi – kao poklon paketiće. Ako se pokloni daju u robi, kao poklon paketići, tržišnu vrednost robe čini:

– za robu koja je kupljena od drugog dobavljača, bilo u maloprodaji ili veleprodaji – nabavna cena sa pripadajućim PDV;

– za proizvode iz sopstvene proizvodnje – cena koštanja sa pripadajućim PDV, u momentu kada se davanje poklona vrši.

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na druge prihode ukoliko je vrednost poklona datog jednom licu do 13.001,00 dinara. Navedeni neoporezivi iznos primenjuje se od 1. febraura 2019. godine do 31. januara 2020. godine.

Oporezivi prihod po osnovu davanja poklona deci poslovnih partnera, bivšim penzionisanim radnicima ili poslovnim partnerima čini razlika između vrednosti poklona i neoporezivog iznosa, bez umanjenja normiranih troškova. Na oporezivi prihod plaća se porez po stopi od 20%.

Šifre plaćanja koje se unose u nalogu za prenos prilikom ove isplate su: 249 (za isplatu poklona u novcu) i 254 (za naplatu poreza po odbitku).

Ukoliko poslodavac povodom Nove godine ili Božića organizuje novogodišnji program za decu zaposlenih, u prostorijama poslodavca ili samih pozorišnih kuća, angažovanjem pozorišnih grupa ili samostalnih umetnika ili pojedinaca za ulogu Deda Mraza, isplata se vrši na osnovu autorskog ugovora.

%d bloggers like this: