Skip to content

Kontrolne liste u inspekcijskom nadzoru u ugostiteljstvu

Kontrolne liste u inspekcijskom nadzoru u ugostiteljstvu – Minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića – Kontrola ugostitelja – Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića i smeštaja – Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića i usluživanje vrše u originalnoj ambalaži ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu preko natkrivenog šaltera ili pulta – Ugostiteljske usluge na sajmovima, manifestacijama i pokretni objekti – Kontrola ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti – Kontrola ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu

Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića

Kontrola ugostitelja

Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića i smeštaja

Kontrola ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge ishrane i pića i usluživanje vrše u originalnoj ambalaži ili u ambalaži za jednokratnu upotrebu preko natkrivenog šaltera ili pulta

Ugostiteljske usluge na sajmovima, manifestacijama i pokretni objekti

Kontrola ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti

Kontrola ugostiteljskih usluga u seoskom turističkom domaćinstvu

%d bloggers like this: