Skip to content

Kontrolne liste u inspekcijskom nadzoru u trgovini

Kontrolna lista za MTU za benzinske stanice – trgovina na malo

Kontrolna lista za MTU za objekte za trgovinu na veliko derivatima nafte i biogorivom

Zaštita tržišta i unapređenje trgovine

Kontrolna lista za isticanje i pridržavanje radnog vremena i isticanje podataka o trgovcu pružaocu usluge

Kontrolna lista za kontrolu trgovine na malo-komisionih usluga

Kontrolna lista za obavljanje trgovine na malo ličnim nuđenjem

Kontrolna lista za obavljanje trgovine na malo na prodajnom mestu

Kontrolna lista MTU za stanice za snabdevanje plovnih objekata derivatima nafte

Kontrolna lista MTU za trgovinu van stanica za snabdevanje prevoznih sredstava derivatima nafte i biogorivima

Kontrolna lista-daljinska trgovina

Kontrolna lista-posebne tržišne institucije

Organizovanje i oglašavanje prodajnih podsticaja

Trgovina na veliko i malo-Elektronska trgovina

Kontrolna lista- označavanje energetske efikasnosti pećnica

Kontrola ispunjenosti bitnih zahteva za bezbednost gasnih aparata-proizvođač, uvoznik, distributer

Kontrolna lista za kontrolu ispunjenosti uslova za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Kontrolna lista za proveru ispunjenosti uslova odgovarajućeg prostora u trgovini na malo duvanskih proizvoda

Finansijska pogodba ponuda i oglašavanje

Informisanje potrošača – Izdavanje računa

Informisanje potrošača – Opšta dužnost obaveštavanja

Kontrola posebnih pravila i ogranicenja

Kontrola prometa optičkih diskova

Kontrolna lista za kontrolu držanja opasnih hemikalija u prodajnom prostoru

Kontrolna lista za kontrolu držanja biocidnih proizvoda u prodajnom prostoru

Kontrolna lista za kontrolu proizvođača fiskalnih kasa

Kontrolna lista za kontrolu ovlašćenih servisa fiskalnih kasa

Kontrolna lista za kontrolu trgovine na malo-komisionih usluga

Nepoštena poslovna praksa – Crna lista

Nepoštena poslovna praksa i mera zaštite kolektivnog interesa

Kontrolna lista – monitoring kvaliteta derivata nafte i biogoriva

Obmanjujuće i prikriveno oglašavanje

Oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda

Oglašavanje alkoholnih pića

Oglašavanje elektronskih cigareta i drugih proizvoda koji zamenjuju cigarete

Oglašavanje igara na sreću

Oglašavanje namenjeno deci i maloletnicima

Oglašavanje prodajnih podsticaja

Oglašavanje sponzorstva

Opšta pravila oglašavanja

Poseban predmet oglašavanja

Ugovori na daljinu i ugovori zaključeni izvan poslovnih prostorija – Neposredno oglašavanje

Ugovori na daljinu i ugovori zaključeni izvan poslovnih prostorija – Dužnost obaveštavanja

Ugovori na daljinu i ugovori zaključeni izvan poslovnih prostorija – Isporuka i pravo na odustanak od ugovora

Uporedno oglašavanje

Usluge od opsteg ekonomskog interesa – Pružanje usluga

Usluge od opšteg ekonomskog interesa – Dužnost obaveštavanja

Usluge od opšteg ekonomskog interesa – Izdavanje računa

Usluge od opšteg ekonomskog interesa – Način rešavanja reklamacija

Zaštita u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji – Data garancija

Zaštita u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji – Iisporuka robe i izvršenje usluge

Zaštita u ostvarivanju prava iz ugovora o prodaji – Način rešavanja reklamacija na isporučenu robu

Zaštita u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga – Način rešavanja reklamacija na izvršenu uslugu

Protektirani pneumatici za motorna vozila i njihove prikolice

Protektirani pneumatici za privredna vozila i njihove prikolice

LVD proizvođač, uvoznik, distributer-kontrola ispunjenosti bitnih zahteva za bezbednost električne opreme

Lična zaštitna oprema-obaveze proizvođača, uvoznika i distributera

Kontrolna lista – zaštitne kacige za vozače i putnike na motociklima

Kontrolna lista mašina za dizanje

Kontrolna lista mašina za obradu drveta

Kontrolna lista mašina za pesticide

Kontrolna lista mašina za podzemni rad

Kontrolne liste mašina koje se ne pokreću ručno

Kontrolna lista pokretnih mašina

Kontrolna lista prenosivih mašina

Kontrolna lista mašina za pripremu i preradu prehrambrenih proizvoda i mašina za kozmetičke i farmaceutske proizvode

Kontrolna lista prenosivih i udarnih mašina

Kontrolna lista „sklopovi rezervnih kočionih obloga, rezervni kočioni diskovi i rezervni kočioni doboši“

Ručni električni alati sa motorom naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu

Kontrolna lista za kontrolu prometa duvanskih proizvoda u trgovini na malo

Kontrolna lista za kontrolu prometa duvanskih proizvoda u trgovini na veliko i uvozu

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda-distributer

Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda, proizvođač-uvoznik

ZOTZ distributer – Obaveze distributera industrijsko-neprehrambenih proizvoda

ZOTZ uvoznik – Obaveze uvoznika industrijsko-neprehrambenih proizvoda

Kontrola usaglašenosti obuće – Distributer ( trgovina na malo i trgovina na veliko )

Kontrola usaglašenosti obuće – Proizvođač ili uvoznik

Kontrola zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Kontrolna lista – Kontrola usaglašenosti tekstilnih proizvoda – Trgovina na malo i veliko

Kontrolna lista – Kontrola usaglašenosti tekstilnih proizvoda – Proizvođač ili uvoznik

%d bloggers like this: